Vilka är de största riskerna med att göra fillersbehandlingar?

Publicerat av Glamma den

Att fillers blir mer och mer vanligt det är vi nog alla överens om, men vad är egentligen fillers? Och kan det rent av vara farligt ? Och när kan det isåfall vara farligt? Vi har i denna artikeln intervjuat överläkaren Thomas Westin på Faceclinic för att få lite bättre förståelse kring ämnet.

Experten Svarar
 

Vi har intervjuat Överläkaren Thomas Westin på Faceclinic i Askim om eventuella risker vid fillersbehandlingar och vad skillnaden är mellan de olika sorterna av fillers.

1. Vilka är det idag som oftast gör fillers?

 Största gruppen är kvinnor 40-60 år men det förekommer i alla åldrar och även män.

2. Vilka är de största riskerna med att göra fillersbehandlingar?

Vanligt är att man får hematom eller besvär med klumpar. Det kan också vara att man inte blir nöjd och inte får valuta för pengarna. En del får för mycket och ser helt enkelt inte bra ut. Som tur är finns ett enzym- hyalas så man kan ta bort fillern med. Den är borta på 24 timmar om det injiceras. Största risken – eller allvarligaste komplikationen är att fillern ges på ett sätt så att den stryper blodcirkulationen och man får vävnadsdöd. Det kan ge sårbildning och det finns tom fall med blindhet beskrivna.

Permanenta fillers ger permanenta skador om något går fel. Därför används de inte längre.

3. Kan man göra en fillersbehandling vid Graviditet? Och om i såfall vilka risker finns det?

Är man gravid skall man inte göra några estetiska behandlingar alls.

4. Innebär permanenta fillers större risker , än vid enstaka tillfällen av fillersinjektioner?

Permanenta fillers ger permanenta skador om något går fel. Därför används de inte längre.

5. Är det stora skillnader mellan de olika typerna av fillers?

Ja det är stora skillnader men också många likheter. Olika användare använder de fillers de känner sig bekväma med om de är seriösa. Oseriösa användare använder billigare fillers och utsätter därmed sina kunder för större risker och sämre hållbarhet. Man får vad man betalar för.

6.Vid vilka sjukdomar bör man inte injicera fillers?

Det finns väldigt få kontraindikationer för fillers. Man gör det inte vid aktiv infektion, eller annan aktiv sjukdomsbild.

7. Hur vanligt är det att ej legitimerade personer utför fillersinjektioner idag.?

Alltför vanligt med icke legitimerade personer i Sverige. I vissa länder är det endast läkare som för utföra injektionerna i andra måste man minst vara sköterska under läkares överinseende. I Sverige finns ingen reglering från myndigheterna.

8. Hur vet man som kund att den som utför injektionsbehandlingar har legitimation på att utföra fillers?

Legitimation har alla läkare och sjuksköterskor vilket borgar för en hög lägsta nivå. Det innebär också ett medicinsk ansvar som inte finns för de som inte är legitimerade. Legitimerad personal måste föra journal och arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet – annars förlorar de sin legitimation. Certifiering är professionens sätt att säkerställa kvalitet – estetiska injektionsrådet är ett exempel på detta. Man kan som kund kontrollera att en behandlare är legitimerad via socialstyrelsen och man kan kolla att det finns en certifiering via estetiska injektionsrådets hemsida.

Kategorier: Skönhet