Integritetspolicy & Användarvillkor

Personuppgiftsansvarig

Denna webbplats (hädanefter Sajten) ägs och drivs av Vou You AB org. nummer 556998-1318 (hädanefter Glamma), Åbäcksgatan 6, 43167, Mölndal
Glamma är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Det är viktigt att din integritet skyddas och respekteras när du använder Glammas tjänster.

Integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter Glamma samlar in om dig, varför de samlas in och hur Glamma använder dem. Den förklarar även hur du kan utöva dina rättigheter när du ger Glamma förtroendet att behandla dina personuppgifter. Detta sker i enlighet med GDPR ( General data protection regulation) bksamt bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation.


Uppgifter och behandling

Personuppgifter som sparas och behandlas av Glamma är ditt namn och personnummer, din address, e-postadress samt ditt användarnamn och telefonnummer. Uppgifterna samlas in genom din kontakt med Glamma. De kompletteras genom inhämtning från och samkörning med externa register som exempelvis SPAR samt genom ditt användande av cookies på sajten.

För att Glammas behandling av dina personuppgifter ska vara laglig krävs det att den är nödvändig för att fullgöra avtal med dig och för att fullgöra rättslig förpliktelse för Glamma. Behandling får även göras då du lämnat samtycket till det. Samtycke lämnas separat och kan alltid återkallas genom att kontakta kundservice. 

Rättslig grund: Fullgörande av avtal 
 

Fullgöra avtal om tjänster och produkter

Glamma behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter, fullgöra avtal samt tillvarata sajtens rättigheter enligt avtal.
Glamma behöver kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, fakturor eller betalningar för tjänsten och/eller produkten samt för kreditupplysning, hantering av synpunkter, åtgärda fel och reklamationer. 

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse

Direktmarknadsföring

Glamma behandlar dina personuppgifter genom att analysera och bearbeta statistik för att kunna skräddarsy erbjudanden som passar just dig gällande våra tjänster och produkter. Direktmarknadsföringen sker via sms och e-post, och endast efter samtycke från dig som kund. Glamma behandlar din ärendehistorik för att kunna tillhandahålla kundservice samt förbättra sajtens arbetssätt för att på så vis kunna erbjuda dig bästa möjliga service.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke

Rättslig förpliktelse

​Glamma behandlar din personuppgifter för att kunna fullgöra sajtens skyldigheter i enlighet med lagen eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller andra riktlinjer. Sajten sparar underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektronsik kommunikation.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Lagring av kunduppgifter

Kunduppgifter lagras av Glamma för ändamålen som angets ovan så länge som du är kund hos oss och i upp till 24 månader efter. Uppgifterna kan även komma att lagras längre för specifika ändamål som exempelvis:

 • Vid fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringslunderlag sparar Glamma uppgifter i upp till 7 år efter skapandet eller så länge som en eventuell tvist pågår.

 • För att kunna skräddarsy erbjudanden som passar just dig sålänge Glamma har ett giltigt samtycke från dig.

 • För att att kunna fullgöra Glammas skyldigheter i enlighet med lagen eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller andra riktlinjer så länge som lagen kräver.

 

Delning av personuppgifter

​Glamma anlitar tredjepartsleverantörer för att utföra IT-tjänster. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster åt sajten, men får dock inte använda dina personuppgifter fritt utan har endast rätt att behandla dem i enlighet med Glammas vilkor och instruktioner.

Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra företag eller partners godkända av Glamma för nödvändig behandling på uppdrag av Glamma, exempelvis i samband med tryck och distribution eller för marknadsföring samt kreditupplysning. Vid misstanke om brott lämnas personuppgifter ut till polis och andra relevanta myndigheter. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal. Dina personuppgifter behandlas med modern informationsteknik och informationskanaler.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning GDPR, har du som kund flertalet rättigheter för att ta kontroll över dina egna personuppgifter. Du har normal rätt att utnyttja dina rättigheter kostnadsfritt. Om begäran är uppebart ogrundad eller rent av orimlig har Glamma rätten att ta ut en skälig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Rätt till tillgång

Glamma vill vara öppna och transparenta med hur dina uppgifter behandlas och vill du få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som utförs har du rätt att begära handlingarna i form av ett registerutdrag. Ett registerutdrag innehåller information om vilka peronuppgifter om den sökande som behandlas av Glamma, varifrån dessa kommer samt ändamålet med behandlingen.

Rätt till rättelse

Det är viktigt att personuppgifterna som Glamma har om dig är korrekta, om inte har du möjlighet att begära att få uppgifterna rättade samt komplettering av eventuellt offulständiga personuppgifter. Förutsatt kompletteringen är relevant för ändamålet med behandlingen. 
 

Rätt till radering

Du har rätt att vända dig till Glamma för att begära att dina personuppgifter raderas om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för.

 • Du har återkallat ett samtycke som behandligen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.

 • Du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

 • Personuppgifterna behandlats på ett sätt som strider mot lagen.

 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Glamma omfattas av.

Rätt till begränsning och invändning

Du har rätten att begära att Glammas behandling av dina personuppgifter begränsas, rätten till invändning mot viss typ av behandling. Du har rätt att invända mot behandling som stöttas av ett berättigat intresse hos Glamma , om du har personliga skäl som rör situationen. Dock med undantaget om tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse. Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Glamma upphör då med all behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Om Glamma har tillgång och behandlar> dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att begära ut dina uppgifter för att exempelvis flytta dem till en annan sajt. För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse personuppgifter som du själv har uppgivit och som behandlas med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet Glamma har med dig. Rätten till dataportabilitet gäller inte när behandling av din personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning eller en rättslig skyldighet.
 

Kontakt

För att tillämpa någon eller några av dina rättigheter, vänligen skicka ett brev till Glamma. Ange ditt namn, personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling samt vilken eller vilka rättigheter du vill tillämpa. Glamma kommer att besvara begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om det av någon anledning skulle behövas ytterliggare tid eller om det finns anledning för Glamma att inte tillmötesgå din begäran kommer du informeras om detta. Ytterligare information för att bekräfta din identitet och säkerhetsställa att det inte är någon annan som försöker få tillgång eller kontroll över dina personuppgifter, kan komma att begäras av dig.

Vänligen skicka begäran till

Glamma c/o Vou You AB
Åbäcksgatan 6
431 67 Mölndal


Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande integritetsskyddsregler bör du anmäla detta till Glamma så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till datainspektionen som är tillsynsmyndighet för enskilda individers personliga integritet.

Om Cookies

Sajten använder s.k. cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på Sajten. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Sajten behöver cookies för att fungera säkert och korrekt. Exempelvis för att logga in på ett användarkonto.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanent cookie. En sessioncookie skickas mellan din dator och vår server för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att vår webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in.
Sajten använder både sessioncookies och permanenta cookies på denna webbsida.
Du kan avstå ifrån att låta Sajten lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare men du kan då inte längre använda webbsidorna, av funktionella skäl.

Om du vill läsa mer om cookies kan du besöka Post & Telestyrelensens sajt med utförlig information om cookies.

 

Användargenererat Innehåll och Nätetikett

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen. Dvs. allt innehåll som ej är skapat av Sajten. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll.

När du använder funktionalitet på Sajten där användargenererat innehåll kan skapas såsom betyg, omdömen, etc. medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på Sajten. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

 • Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.

 • Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter.

 • Uppmaning till brottslig handling.

 • Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.

 • Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.

 • Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam.

 

Är du som användare av sajten det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

Sajten har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Sajten rätt att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller vidtaga begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras, vilket Sajten – om så är möjligt – i sådana fall meddelar att man har för avsikt att vidtaga sådana åtgärder.

Lovlig användning

Ingen information ingående på Sajten får kopieras, bearbetas eller användas utan specifikt skriftligt förhandstillstånd från Glamma. Brott mot förbud kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt till skadestånd och/eller rättsligt ansvar. Att bryta mot Glammas kundvillkor kan leda till upphörande av dispositionsrätten till Sajten. Glamma har dessutom rätt att makulera bokningar gjorda på webbplatsen om Kunden har angett vilseledande personuppgifter eller om Kunden bryter mot eller kringgår kundvillkoren.

Immateriella rättigheter

Allt material på Sajten ägs av Glamma och är skyddat av lagen om upphovsrätt. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehållet och layouten på Sajten (inkluderat text, elektroniska dokument, grafik, bild och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Glamma eller en tredje part. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Glamma. Glamma eller dess samarbetsparters förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på e-handelssajten glamma.se.

Ändringar i policyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya lag- eller tekniska krav. Den senast uppdaterade versionen av integritetsplicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar kommer informationen ges i form av e-postutskick eller på Glamma.se

Få 11% rabatt på ditt första köp! 🔥

Steg 1. Följ you.sverige på Instagram

Steg 2. Gå med i vårt nyhetsbrev 💌

x